Ploščata breskev

Ploščata breskev (Prunus Persica var. platycarpa)