NAROČILO OKULANTOV

5. July 2019

Obveščamo, da sprejemamo naročilo za poletno cepljenje breskovih okulantov.

Okulante cepimo na podlago sejanec breskve  ali na podlago GF 677 (primerna za utrujena tla oz. za ponovno sajenje breskve in za tla, kjer je višji % aktivnega apna).

Izbirate lahko med  spodaj navedenimi sortami....., oz. po dogovoru  tudi kakšno drugo sorto.

NEKTARINE

Čas zorenja

Značilnosti

ARMKING

zač. VII.

Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica

CALDESI 2000

sred. VII.

Cveti srednje zgodaj, plod debel, 90-100% bleščeče rdeč, meso čvrsto, belo, rahlo rdeče marmorirano, polcepka

STARK RED GOLD

sred. VIII.

Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

VENUS

kon. VIII.

Cveti zelo pozno, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

 

BRESKVE

Čas zorenja

Značilnosti

MAYCREST

kon. VI.

Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica

SPRINGCREST         

zač. VII.

Cveti zgodaj, plod droben - srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica

SPRINGBELLE

zač.-sred. VII.

Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka

DIXIRED

sred. VII.

Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka

IRIS ROSSO

sred. VII.

Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 50 % rdeč, meso čvrsto, belo, polcepka

REDHAVEN

kon. VII.

Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

MARIA BIANCA

zač. VIII.

Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 60-70% rdeč, meso srednje čvrsto, belo, cepka

MARIA MARTA

zač. VIII.

Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel - debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

NORMAN

zač. VIII.

Cveti srednje pozno, plod debel, 30-80% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

GLOHAVEN

zač. VIII.

Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 30-50% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

VETERAN

sred. VIII.

Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka

SUNCREST

sred. VIII.

Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

CRESTHAVEN

kon. VIII.

Cveti srednje pozno, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

FAYETTE

kon. VIII.

Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka